ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Nội dung, cách thức, quy trình... Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Số/Kí hiệu 123/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/03/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

​HD Nội dung, cách thức, quy trình, phương pháp đánh giá đối với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Mặt trận Tổ quốc phụ trách​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 70 ý kiến NTM.docx
Chon Phieu 4 NTM kiểu mẫu.doc
Chon Phiếu ĐG NTM nâng cao.docx
Chon Phieu 1 NTM.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu