ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện phòng, chống tội phạm trên địa bàn
Số/Kí hiệu 316/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04/04/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

KH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 85Tội phạm 2019.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu