ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp tuyên truyền tăng cường hiệu quả công tác xây dựng và phát triển kinh tế tập thể
Số/Kí hiệu 2963/MTTQ-PT
Ngày ban hành 21/03/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v phối hợp tuyên truyền tăng cường hiệu quả công tác xây dựng và phát triển kinh tế tập thể

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 69-TT KTTT.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu