ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận thành phố năm 2019.
Số/Kí hiệu 01 /KH-MTTP
Ngày ban hành 15/03/2019
Người kí Nguyễn Tấn Long
Trích yếu

​Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận thành phố năm 2019.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon kế hoạch thi đua 2019 MTTP.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu