ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản TM Hội nghị tổng kết chương trình “4 giảm” năm 2018 và khen thưởng 3 năm CVĐ
Số/Kí hiệu 217/TM-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 21/03/2019
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

Thư mời Hội nghị tổng kết chương trình “4 giảm” năm 2018 và khen thưởng các ấp, khu phố xuất sắc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 03 năm (2016-2018)​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon QĐ khen ATGT.doc
Chon TM 29-4 giam 2018.doc
Chon QĐ 57 - khen 4 giảm 2016 -2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu