ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”
Số/Kí hiệu 2916/MTTQ-PT
Ngày ban hành 08/03/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 45 - Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường gđ 2018 - 2025.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu