ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Kí hiệu 2899/MTTQ-PT
Ngày ban hành 05/03/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 43 -dịch tả lợn châu Phi.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu