ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện công tác phong trào năm 2019
Số/Kí hiệu 120/HD-MTTQ-PT
Ngày ban hành 12/03/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

hướng dẫn thực hiện công tác phong trào năm 2019​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 42-phong trao2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu