ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "TDĐKXDNTM, ĐTVM" năm 2019
Số/Kí hiệu 154/KH-MT
Ngày ban hành 25/02/2019
Người kí Trần Văn Trung
Trích yếu

​Kế hoạch thực hiện cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" huyện Thống Nhất năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 05 - KH 154 thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn mình năm 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu