ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Chương trình công tác Quý I của BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh
Số/Kí hiệu Sô 20/CTr-MTTQ-BTT ngày 10/01/2019
Ngày ban hành 10/01/2019
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu

​Chương trình công tác Quý I của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 01-CTrquyI.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu