ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2019; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019
Số/Kí hiệu 837/BC-MTT
Ngày ban hành 21/01/2019
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

Báo cáo Kết quả công tác tháng 01/2019; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02/2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon BC.01(1).docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu