ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
Số/Kí hiệu Số: 315-KH/ĐĐ.MTT
Ngày ban hành 24/12/2018
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu

Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 146.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu