ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch tập huấn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Ro năm 2018
Số/Kí hiệu 296/KH-MTT
Ngày ban hành 07/12/2018
Người kí Vũ Đình Trung - PCT
Trích yếu

​Kế hoạch tập huấn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Ro năm 2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH tập huấn văn hóa DT Chơ Ro.doc
Chon Kế hoạch tập huấn văn hóa DT Chơ Ro.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu