ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn Giáng sinh năm 2018
Số/Kí hiệu 112/HD-MTT
Ngày ban hành 03/12/2018
Người kí Vũ Đình Trung - PCT
Trích yếu

​Hướng dẫn lễ Giáng sinh năm 2018

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD giáng sinh 2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu