ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v báo cáo công tác tổ chức, tiến độ và kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện (
Số/Kí hiệu 2796/MTT-TCTG
Ngày ban hành 30/11/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

V/v báo cáo công tác tổ chức, tiến độ và kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện (nhiệm kỳ 2019 – 2024) 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 435. BIỂU MẪU TỔNG HỢP ĐẠI HỘI CẤP XÃ.doc
Chon 434.CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu