ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BÁO CÁO Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217, 218
Số/Kí hiệu 769 /BC-MTT
Ngày ban hành 15/10/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu
 

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

 
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon BC 112.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu