ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo công tác tổ chức cán bộ năm 2018
Số/Kí hiệu 2701/MTT-TCTG
Ngày ban hành 09/10/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

​Báo cáo công tác tổ chức cán bộ năm 2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 373.BM (Năm).xls
Chon 372.CV (BC TCCB).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu