ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng năm 2018
Số/Kí hiệu 111/HD-MTT
Ngày ban hành 05/10/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

​Hướng dẫn chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng năm 2018

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 356. HD chấm điểm TĐ 2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu