ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Số/Kí hiệu 2668/MTT-TCTG
Ngày ban hành 19/09/2018
Người kí Nguyến Văn Dũng
Trích yếu

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018​
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 348. CV Làm cho tg sạch hơn.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu