ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Khảo sát ý kiến nhân dân về kết quả thực hiện CVĐ "264" năm 2018
Số/Kí hiệu 185/BCĐ264-TGDT
Ngày ban hành 18/09/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng - PCT
Trích yếu

​Khảo sát ý kiến nhân dân về kết quả thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon Phiếu khảo sát CVĐ 264, ở nông thôn.doc
Chon Phiếu khảo sát CVĐ 264, ở thành thị.doc
Chon mẫu quyết toán kinh phí khảo sát.doc
Chon CV.34-Tổ chức khảo sát ý kiến nhân dân thành thị và nông thôn.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu