ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp lễ 02/9/2018
Số/Kí hiệu 2636/MTT-PT
Ngày ban hành 27/08/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp lễ 02/9/2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 233 - ANTT.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu