ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BC Kết quả thẩm định tiêu chí nông thôn mới đối với các xã Thanh Sơn, Tà Lài, Phú An (huyện Tân Phú)
Số/Kí hiệu 748/BC-MTT
Ngày ban hành 27/08/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu
BC Kết quả thẩm định tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  chủ trì phối hợp cùng các đoàn thể có liên quan phụ trách đối với các xã Thanh Sơn, Tà Lài, Phú An (huyện Tân Phú)​
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon BC 228 NTM Tân Phú.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu