ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tiếp tục phối hợp tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012
Số/Kí hiệu 2586/MTT-PT
Ngày ban hành 30/07/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v tiếp tục phối hợp tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 184-TT luat HTX.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu