ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo Kết quả công tác tháng 8/2018
Số/Kí hiệu 747/BC-MTT
Ngày ban hành 22/08/2018
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2018; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon BC.28(8).docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu