ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản kế hoạch tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường
Số/Kí hiệu 270/KH-MTT
Ngày ban hành 15/08/2018
Người kí Nguyến Văn Dũng
Trích yếu

​Kế hoạch tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 276. KH tọa đàm về moi trường.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu