ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn sơ kết 03 năm đổi mới Công tác Dân tộc
Số/Kí hiệu 107/HD-MTT
Ngày ban hành 06/07/2018
Người kí Bùi Quang Huy - PCTTT
Trích yếu

​Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “​Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD46 Sơ kết 3 năm thực hiện KL Số 01.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu