ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện Nghị định số 62/2018/NĐ-CP
Số/Kí hiệu 2544/MTT-PT
Ngày ban hành 28/06/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 171 NĐ 62 công ích thủy lợi.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu