ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v quán triệt, tuyên truyền các kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện NQTW 6 (khóa XII)
Số/Kí hiệu 2534/MTT-TCTG
Ngày ban hành 22/06/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

​V/v quán triệt, tuyên truyền các kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện NQTW 6 (khóa XII) ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 246.CV-TT (TT NQTW 6).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu