ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đăng ký dự thi Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018
Số/Kí hiệu 2518/MTT-TCTG
Ngày ban hành 13/06/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

​V/v đăng ký dự thi Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon THE LE HOI THI BCV-TTV.pdf
Chon 228.CV-TT (BCVG).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu