ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phổ biến, tuyên truyền Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai
Số/Kí hiệu 2026/MTT-TCTG
Ngày ban hành 14/06/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

​V/v phổ biến, tuyên truyền Lời kêu gọi  của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 235-CV Loi keu goi.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu