ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v báo cáo kết quả công tác giám sát, phản biện xã; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền hội 6 thán
Số/Kí hiệu Số: 2503/DCPL-MTT
Ngày ban hành 04/06/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

V/v báo cáo kết quả công tác giám sát, phản biện xã; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền  hội 6 tháng  đầu năm 2018​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon Phu luc 2 ve GS PBXH.doc
Chon CV 63.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu