ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản THƯ MỜI Dự Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với các dự án th
Số/Kí hiệu Số: 173/TM-MTT
Ngày ban hành 31/05/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

THƯ MỜI

Dự Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và dự thảo Nghị quyết ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon TM 61.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu