ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Số/Kí hiệu 2499/MTT-PT
Ngày ban hành 31/05/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v phối hợp tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 127 - BĐG.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu