ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản CV gửi danh sách các đội tham gia lớp bồi dưỡng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro
Số/Kí hiệu Số: 2483 /MTT-TGDT
Ngày ban hành 25/05/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

​Lập và gửi danh sách các đội tham gia lớp bồi dưỡng văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro​.

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV biểu mẫu tập huấn dt.doc
Chon CV Danh sách DT tập huấn.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu