ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản THƯ MỜI V/v tham dự Lễ phát động phong trào thả cá bảo vệ môi trường trên lòng hồ Trị An
Số/Kí hiệu Số : 172/TM-TGDT
Ngày ban hành 25/05/2018
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

Tham dự Lễ phát động phong trào thả cá bảo vệ môi trường trên hồ Trị An​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon Thư mời thả cá.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu