ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo kết quả công tác 5/2018
Số/Kí hiệu 696/BC-MTT
Ngày ban hành 24/05/2018
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​ Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2018; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2018

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon BC.16 (5).docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu