ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Số/Kí hiệu 2464/MTT-PT
Ngày ban hành 17/05/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 119-TT khuyenhoc.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu