ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH Giám sát kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Số/Kí hiệu 249/KH-MTT
Ngày ban hành 11/05/2018
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

KH Giám sát kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017  và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Định Quán

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 114- GIAM SAT BHYT.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu