ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản triển khai công tác tuyên truyền vận động thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2018
Số/Kí hiệu 412/MT
Ngày ban hành 26/03/2018
Người kí Trần Đại Nghĩa
Trích yếu

triển khai công tác tuyên truyền vận động thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2018

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 20 - Tuy truyen dang ky Nghia vu quan su lan dau nam 2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu