ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Tiếp tục triển khai một số nội dung tuyên truyền vận động trong tháng 3/2018
Số/Kí hiệu 409/MT
Ngày ban hành 23/03/2018
Người kí Trần Đại Nghĩa
Trích yếu
tiếp tục triển khai một số nội dung tuyên truyền vận động trong tháng 3/2018 trên địa bàn huyện Thống Nhất
Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 19 - Tuyen truyen tháng 3 -2.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu