ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản triển khai một số nội dung tuyên truyền vận động trong tháng 3/2018
Số/Kí hiệu 408/MT
Ngày ban hành 22/03/2018
Người kí Trần Đại Nghĩa
Trích yếu

triển khai một số nội dung tuyên truyền vận động​ trong tháng 3/2018 trên địa bàn huyện Thống Nhất

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 18 - Tuyen truyen tháng 3.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu