ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai
Đăng ngày: 17-07-2021 08:07
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16/7/2021, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 9 do đồng chí Nguyễn Đình Khang, UVBCHTW Đảng/Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ cho một số tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có tỉnh Đồng Nai.

z2619411737746_787579df1b6de3d9c93100c1891a9294.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Như Ý trao bảng tượng trưng

cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, TUV/Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh đã trao bảng tượng trưng 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) cho đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

z2619411898861_32e6750dd20249845841bed7cbb415d5.jpg

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung phát biểu cảm ơn

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh được nhận kinh phí hỗ trợ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Vũ Đình Trung cảm ơn và tri ân hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác phòng, chống Covid-19, đồng thời khẳng định Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp hợp triển khai sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ bảo đảm công khai, minh bạch, đạt hiệu quả.

Phong trào

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu