ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
Đăng ngày: 01-07-2020 10:17
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 19/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16, khóa IX về Chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.
Tham dự Hội nghị có ông Bùi Quang Huy, TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Chủ trì Hội nghị; ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Công thương; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các thành viên Hội đồng tư vấn Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh và ông Trần Vũ Hoài Hạ - Phó Giám đốc - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (cơ quan soạn thảo văn bản).
IMG_3489.JPG 

ông Trần Vũ Hoài Hạ - Phó Giám đốc – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ DNNVV​

Chủ trì Hội nghị phản biện, ông Bùi Quang Huy khẳng định tầm quan trọng của Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, đồng thời thông qua kết quả Tọa đàm lấy ý kiến các Doanh nghiệp nhỏ và vừa và lấy phiếu khảo sát đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 (văn bản dự thảo). Tại hội nghị, đồng chí chủ trì đề nghị các đại biểu tham dự thảo luận về tính cấp thiết, tính phù hợp, khả thi, tác động khi dự thảo văn bản ban hành và các nội dung hỗ trợ trong văn bản dự thảo.

IMG_3495.JPG
Đ/c Bùi Quang Huy điều hành thảo luận

Hội nghị đã nghe 4 tham luận của đại diện Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thành viên Hội đồng tư vấn Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 02 ý kiến trao đổi của ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Các đại biểu tham dự Hội nghị phản biện cơ bản nhất trí sự cần thiết, tính cấp thiết cần phải ban hành văn bản dự thảo; sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, một số nội dung trong văn bản dự thảo còn chung chung, chưa sát với thực tiễn hoạt động của DNNVV tại Đồng Nai nếu được thông qua thì Nghị quyết sẽ không thực hiện được. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chưa trình dự thảo Nghị quyết này ra Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16, khóa IX, bên cạnh đó cần chỉ đạo cơ quan soạn thảo (Sở Kế hoạch - Đầu tư) nghiên cứu, rà soát, cập nhật, chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo Đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh để khi triển khai thực hiện các DNNVV được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

châu minh nguyện.jpg

Ông Châu Minh Nguyện – Tổng Thư ký

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trình bày tham luận


Để dự thảo Nghị quyết sát với thực tiễn hoạt động của DNNVV trên địa bàn tỉnh, đề nghị trong dự thảo Đề án cần bổ sung một số nội dung:

- Về nội dung “Hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV” trong đề án: Đề nghị trong Đề án cần quy định chi tiết các điều kiện cụ thể để các DNNVV được hỗ trợ từ Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh (Quỹ) vì nếu quy định chung chung như dự thảo thì doanh nghiệp không biết cần phải có thủ tục, điều kiện như thế nào để được hỗ trợ; đề nghị xem xét bổ sung thêm trong đề án việc hỗ trợ cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp từ Quỹ; kiến nghị Nhà nước xem xét bổ sung Quy định về Quy chế hoạt động của Quỹ; đề nghị Nhà nước xem xét thành lập các Quỹ hỗ trợ DNNVV (ngoài hệ thống ngân hàng thương mại); đề xuất Nhà nước có thể đứng ra kết nối các Quỹ Đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ.

- Về nội dung “Hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp hỗ trợ”: Đề nghị trong Đề án cần quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ thuê mặt bằng, hỗ trợ giá thuê, thời gian thuê, theo diện tích và điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, đầu tư cơ sở vật chất yên tâm sản xuất; đề nghị Nhà nước đầu tư cụm, khu công nghiệp chỉ cho DNNVV và ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, để các doanh nghiệp Đồng Nai có thể vào đó tái tổ chức, sản xuất…; đề nghị mở rộng nhóm doanh nghiệp ngoài nhóm DNNVV ngành công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ thuê mặt bằng hoặc hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng; kiến nghị HĐND và UBND tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DNNVV, nhất là doanh nghiệp thuộc diện di dời theo quy hoạch phát triển đô thị; đề nghị bổ sung chính sách được quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV Điều 11. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất theo đó tại khoản 1 và khoản 2 cho phép UBND cấp tỉnh “căn cứ vào điều kiện quỹ đất ở địa phương và điều kiện ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bố trí quỹ đất để hình thành phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến nông lâm thuỷ sản, hải sản tập trung cho DNNVV phù hợp với quy hoạch đất đã được phê duyệt” và “hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên đia bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng” thay vì chỉ hỗ trợ cho DNNVV trong ngành công nghịêp hỗ trợ (như chỉ căn cứ vào các quy định của Nghị định số 39/208/NĐ-CP).

- Về nội dung “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV”: đề nghị trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần xây dựng đội ngũ cố vấn chuyên môn trong từng lĩnh vực: Tài chính, kế toán, maketting, tư vấn luật…; đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư nhanh chóng xác nhận và công bố mạng lưới tư vấn viên để doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ.

- Đối với nội dung “Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo” và nội dung “Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị”: do hiện nay các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng đề án triển khai, chưa có hướng dẫn cụ thể vậy đề nghị cần xem xét lại, không nên các nội dung hỗ trợ trên vào Đề án…

 Phong trào 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu