ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 9: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX
Đăng ngày: 08-01-2019 11:52
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Ngày 8-1 tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 (khoá VIII). Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng; Trương Thị Mai, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận trung ương đã tham dự. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt ​Nam chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Đồng Nai có Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới.

quang cảnh hội ghị lần thứ 9 MTTW.jpg
Quang cảnh hội nghị

Trong vòng 02 ngày (8 và 9-1), các đại biểu tham dự hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề như: kết quả công tác mặt trận năm 2018 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019; góp ý dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam khoá IX; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá VIII; kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024; đề án nhân sự Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá phấn đầu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), đối với MTTQ Việt Nam là năm tổ chức đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, vì vậy vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cần được củng cố, tăng cường ở mức cao hơn, trên cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc và đồng thuận xã hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần phát huy tinh thần làm việc một cách dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận và cho ý kiến vào văn bản trình hội nghị.

Ngày 9-1, hội nghị sẽ hiệp thương nhân sự bổ sung các Ủy viên trung ương MTTQ Việt Nam; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Hà Lam​

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu