ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành Biên Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Đăng ngày: 08-01-2019 04:13
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Trong nhiệm kỳ 2019-2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa lựa chọn được cán bộ uy tín, tiêu biểu, tâm huyết hiệp thương tham gia Ủy ban và Ban Thường trực khóa mới.
 

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận lần thứ 15 khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019 do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức ngày 08/01/2019. Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Đ/c Huỳnh Tấn Đạt-Phó Bí thư Thường trực thành ủy; Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Ban đảng thành ủy, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 phường, xã và 54 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

 

 20190108_085816 (1).jpg


Các đại biểu dự hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019

 

Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hộ  nghèo, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện công tác giám sát; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của công đồng…

Trong năm, đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 1,2 tỷ đồng, tổ chức triển khai xây dựng và bàn giao 11 căn, sữa chữa 22 nhà tình thương cho hộ nghèo trị giá gần 900 triệu đồng; phối hợp trao tặng 17.308 phần quà với tổng trị giá 5,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; trao tặng 4.632 suất học bổng. Vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2018 được hơn 1 tỷ đồng, sửa cha 2 căn nhà tình thương, xây mới 2 căn nhà tình nghĩa cho người có công và thân nhân người có công trên địa bàn với số tiền 290. 000.000 đồng.

Năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với HĐND  tổ chức giám sát trên 30 cuộc về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nghị quyết của HĐND thành phố…Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 211 cuộc về các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và sự đóng góp của nhân dân đối với các công trình như đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng, đường giao thông…Ủy ban MTTQ thành phố đến cơ sở phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp tham dự hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên 519 vụ; qua kết quả hòa giải thành 281 vụ, không thành 136 vụ, chuyển 52 đơn, đang tiếp tục hòa giải 43 vụ, rút đơn 7 vụ.

Về công tác Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã trên địa bàn thành phố đến nay, đã tổ chức thành công đại hội ở 29/30 xã phường, hiện nay còn 1 đơn vị là phường Thống Nhất chưa tổ chức. Đại hội đã hiệp thương 987 vị tham gia ủy viên ủy ban MTTQ các phường, xã khóa mới. Về chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường, xã khóa mới; trong đó có 7 đồng chí là UV Thường vụ Đảng ủy, 20 đồng chí là Đảng ủy viên và 02 Đảng viên.


 bien hoa.jpg

Đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận các cấp thành phố Biên Hòa năm 2018. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới nhất là công tác phản biện xã hội ít nhất năm 2019 tổ chức được 01 cuộc. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình mới đạt mục tiêu đề ra; tổ chức thành công đại hội Ủy ban MTTQ cấp xã, phường tiến tới đại hội Ủy ban MTTQ thành phố Biên Hòa lần thứ IX, trọng tâm là tổ chức thành công đại Hội MTTQ thành phố, hiệp thương các cá nhân tiêu biểu, uy tín, tâm huyết tham gia Ủy ban MTTQ thành phố khóa mới.Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu