ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa khóa IV (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
Đăng ngày: 26-10-2018 03:37
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện hướng dẫn và kế hoạch đã đề ra, sáng ngày 26/10/2018, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa, thị xã Long khánh đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, khóa IV (nhiệm kỳ 2019 – 2024) đây là Đại hội chỉ đạo điểm thứ 02 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Khánh lựa chọn.
1. Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa tặng hoa chúc mừng Đại Hội.jpg 
Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa tặng hoa chúc mừng Đại Hội
 
Đến tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; ông Đoàn Thanh Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Khánh; ông Phạm Văn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Long Khánh; lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường thuộc thị xã Long Khánh; phóng viên đài truyền thanh trên địa bàn và có 60 đại biểu được hiệp thương giới thiệu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường khóa IV (nhiệm kỳ 2019 – 2024).
2. Ông Đoàn Thanh Bắc - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Long Khánh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.jpg
Ông Đoàn Thanh Bắc - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Long Khánh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tại Đại hội các đại biểu được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa III báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ tới. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra góp phần vào sự nghiệp củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tạo bước chuyển mới về phương thức hoạt động, từng bước khắc phục khó khăn…
3. Ông Nguyễn Ngọc Mai - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Mai - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo

Thay mặt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Khánh, ông Đoàn Thanh Bắc – UVTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Khánh  và ông Nguyễn Ngọc Mai – Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Theo đó, lãnh đạo thị xã và Đảng ủy phường đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ qua đã đạt được đồng thời lãnh đạo 02 cấp cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam phường; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam từ phường đến khu dân cư, đến với từng hộ dân; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; tiếp tục vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động và hăng hái tham gia các hoạt động, cùng chung tay chăm lo ngôi nhà chung Mặt trận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới đã đề ra.

5. Đại hội biểu quyết.jpg
Đại hội biểu quyết​

8.Ủy ban khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội (2).jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Xuân Hòa khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, khóa IV (nhiệm kỳ 2019-2024) với 31 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa , khóa IV (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Hội nghị đã nhất trí bầu ông Phạm Minh Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường (khóa III) vào chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, khóa IV (nhiệm kỳ 2019 – 2024), hiệp thương ông Trương Minh Thắng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và ông Trần Trung Tín – Bí thư Đoàn phường vào chức danh UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, khóa IV (nhiệm kỳ 2019 – 2024) . Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Long Khánh, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 10 vị (09 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết). 4. Ông Đoàn Thanh Bắc tích trong nhiệm kỳ vừa qua - Copy.jpg
Ông Đoàn Thanh Bắc - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Long Khánh ​đã trao tặng giấy khen 

cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận phường, nhiệm kỳ 2014-2019


6. UBND phường tặng bằng khen cho các tập thể.jpg 
UBND phường Xuân Hòa đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì đã 
có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận phường, nhiệm kỳ 2014-2019.
 Tại Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Khánh và UBND phường Xuân Hòa đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận phường, nhiệm kỳ 2014-2019. Cũng tại Đại hội Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa IV đã trao 05 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

10. Lãnh đạo tỉnh, thị xã và phường tại chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.jpg
Lãnh đạo tỉnh, thị xã và phường tại chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

Duy Anh

 ​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu