ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
KỲ HỌP THỨ 16 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX
Đăng ngày: 22-07-2020 09:54
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua 22 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX
 

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm (từ ngày 08 đến ngày 10/7/2020), Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

 toan canh ky hop16.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp. Việc xây dựng dự thảo nghị quyết đảm bảo quy trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của UBND và các Ban HĐND tỉnh; nội dung bám sát văn bản quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở thảo luận tập trung, dân chủ, xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết nghị thông qua 22 Nghị quyết (trừ các Nghị quyết về công tác nhân sự), gồm:

(1) Nghị quyết bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Đồng Nai;

(2) Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh;

 (3) Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

(4) Nghị quyết quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

 (5) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai;

 (6) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 178/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh về việc trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang cán bộ và người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(7) Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(8) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2020 (đợt 1);

(9) Nghị quyết về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(10) Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

 (11) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020;

(12) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;

(13) Nghị quyết về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư  dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý;

(14) Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B, C;

(15) Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(16) Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(17) Nghị quyết quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(18) Nghị quyết quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(19) Nghị quyết quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

 (20) Nghị quyết quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(21) Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(22) Nghị quyết quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trong trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nhiều nội dung chứa đựng những quy định có sự tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của người dân.

 be ma ky hop 16.jpg
Đồng chí  Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020), nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của cả giai đoạn 5 năm qua.

Để tiếp tục thực hiện tốt khối lượng công việc lớn và khó khăn, phức tạp trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong tỉnh phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện.


(Xuân Tuấn)

 

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu