ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
Đăng ngày: 24-03-2020 10:45
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng ngày 03/3/2020 Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã sinh hoạt Chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hệ thống Mặt trận theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”.
Tham dự buổi sinh hoạt có Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy và toàn thể các đảng viên chi bộ cơ quan.
TTHCM.jpg 

Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Bùi Quang Huy chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề

Được giao trách nhiệm phụ trách chuyên đề, các đồng chí Đảng viên Tổ Đảng 1 đã có sự chuẩn bị, đầu tư nội dung, minh hoạt, trình chiếu hình ảnh qua power point tương đối kỹ lưỡng, bài bản. Chuyên đề được trình bày với 03 nội dung chính: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, những giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết trong hệ thống Mặt trận các cấp giai đoạn tới, trách nhiệm của người đảng viên làm công tác Mặt trận và một số gợi ý thảo luận.
TTHCM 1.jpg

Đại diện Tổ Đảng 1 trình bày Chuyên đề


Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Chi bộ, các đồng chí đảng viên đã có nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi, góp ý nhằm hoàn thiện hơn một số nội dung trong chuyên đề và qua đó làm rõ thêm nhiều vấn đề trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hệ thống Mặt trận: công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước cần có nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn, nhất là tận dụng những tiến bộ của công nghệ 4.0 qua các trang web, zalo, điện thoại smartphone…; tiếp tục có những đổi mới trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) ở khu dân cư để thực sự là “ngày hội” của toàn dân; Mặt trận các cấp cần có nhiều hơn các hoạt động giám sát tại khu dân cư gắn với với những nhu cầu, lợi ích chính đáng và quyền lợi của người dân; một số bài học kinh nghiệm rút ra qua sinh hoạt chuyên đề… Thay mặt Chi bộ, đồng chí Bí thư đã chỉ ra những mặt tích cực, những điểm mạnh mà chuyên đề đã truyền tải được trong buổi sinh hoạt, đồng thời cũng nêu ra một số hạn chế, tồn tại để các đảng viên chịu trách nhiệm chuẩn bị các chuyên đề sinh hoạt sau khắc phục.
Có thể nói học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt trong những buổi sinh hoạt chuyên đề mà hàng tuần sau chào cờ vào sáng thứ hai, chi bộ đều dành 30 phút để cán bộ, đảng viên kể chuyện học tập và làm theo Bác, cùng với việc kể chuyện Chi bộ đã phân công từng đồng chí đảng viên nêu tóm tắt chuyên đề, ý nghĩa và việc vận dụng vào thực tiễn công việc. Qua đó, cấp ủy biểu dương, khen thưởng những đồng chí có thành tích tốt, vừa tạo động lực thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, vừa nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục của cán bộ, đảng viên làm công tác Mặt trận.

 

Phong trào

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu