ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 28 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(06/7)

-7h00: Chào cờ - Sinh hoạt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (CBCC).

-8h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(Đ/c Phước, Đ/c Huy).

 

-Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Đ/c Phước).

-14h00: Dự họp Khối thi đua 10 về tổ chức các hoạt động của Khối

(Đ/c Trung, Đ/c Thắm).

 

THỨ BA

(07/7)

-8h00: Dự Lễ kỷ niệm 61 năm trận tấn công vào Đoàn cố vấn Quân sự Mỹ-Trận đầu diệt Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam (Đ/c Phước).

-8h00: Dự Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tội phạm (Đ/c Trung).

 

-13h30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Phước, Đ/c Huy).

-13h30: Dự phê duyệt đề tài Hội đồng Khoa học cấp tỉnh (Đ/c Huy).

-15h00: Dự Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ hoạt động phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai (Đ/c Huy).

 

 

 

 

THỨ TƯ

(08/7)

-8h00: Dự Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020 (trực tuyến)

(Đ/c Phước, Đ/c Trung).

-8h00: Dự kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày) (Đ/c Phước).

-8h00: Dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Cửu lần thứ 5 (mở rộng), khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (Đ/c Độ).

-14h00:Họp Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh  (Tập thể Đảng đoàn).

 

 

 

THỨ NĂM

(09/7)

-8h00: Dự kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày) (Đ/c Phước).

-8h00: Dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (Đ/c Huy).

-8h00: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III của Hội Người mù tỉnh (Đ/c Trung).

-8h30: Dự Lớp tập huấn công tác đối ngoại nhân dân (Đ/c Thắm).

 

-Dự Lớp tập huấn công tác đối ngoại nhân dân (Đ/c Thắm).

 

Tuần 28 năm 2020.doc

Tuần 27 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)
Tuần 26 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)
Tuần 25 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
Tuần 23 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)
Tuần 22 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)
Tuần 21 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)
Tuần 20 (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)
Tuần 19 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020)
Tuần 18 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020)
Tuần 17 (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)
Tuần 16 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)
Tuần 15 (Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)
Tuần 14 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
Tuần 13 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)
Tuần 12 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)
Tuần 11 (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020)
Tuần 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020)
Tuần 09/2020 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)
Tuần 08 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)
Tuần 07 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)
 
Về đầu