ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Lịch công tác - Chi tiết

 
Tuần 27 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

(29/6)

-7h00: Chào cờ

-08h30: Họp Ban Thường trực (BTT).

-Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025) (Đ/c Phước).

-8h30: Dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Đ/c Thuận).

 

-14h00: Kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát đối với việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP tại Biên Hòa

(Đ/c Trung).

-13h30: Dự họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Đ/c Độ).

 

THỨ BA

(30/6)

-Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025) (Đ/c Phước).

-Dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ (Đ/c Huy)

-08h00: Kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát đối với việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP tại Định Quán (Đ/c Trung).

-Kiểm tra phổ cập giáo dục pháp luật tại Long Thành (cả ngày) (Đ/c Mùi).

 

 

 

THỨ TƯ

(01/7)

-Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Đ/c Huy).

-Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Đ/c Phước).

 

 

 

THỨ NĂM

(02/7)

-08h00: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 2, khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024)

(BTT và các Ban).

 

[[

 

 

THỨ SÁU

(03/7)

-Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 7 năm 2020

(Các đồng chí Đảng viên).

-Dự Hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2020 cụm miền Đông Nam bộ (cả ngày)

(Đ/c Phước).

 

 

Nơi nhận:                           

-Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);

-Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

-Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

-Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy;

-Các đoàn thể, tổ chức thành viên;

-BTT. UBMTTQVN các huyệnthành phố;

-Lưu CPVP, VT.

-Số: 27/TB/2020/Vp3/T’

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UVTT/CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

                         Nguyễn Tất Độ

 

                           

 

Nguyễn Tất Độ

Tuần 27 năm 2020.doc

Tuần 26 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)
Tuần 25 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
Tuần 23 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)
Tuần 22 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)
Tuần 21 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)
Tuần 20 (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)
Tuần 19 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020)
Tuần 18 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020)
Tuần 17 (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)
Tuần 16 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)
Tuần 15 (Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)
Tuần 14 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)
Tuần 13 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)
Tuần 12 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)
Tuần 11 (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020)
Tuần 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020)
Tuần 09/2020 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)
Tuần 08 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)
Tuần 07 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)
Tuần 06 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)
 
Về đầu